V prípade potreby ponúkame i:

debnenie okraja stropnej dosky

debnenie vencov

prievlakov, atiky a rýms


VÝHODY:

rýchle zhotovenie vencov

vysoká variabilita

jednoduchý postupCENA:

0,65 € / bm venca za deň + DPH

záloha za prenájom po vzájomnej dohode

v cene je vyhotovenie kladačského plánu

odformovací olej zadarmoPonúkame obojstranné debnenie vencov, na ktoré sa využívajú debniace 3S dosky  a šalovacie svorky.


Zostava pozostáva z 3S dosiek daných obojstranne a upevnené sú šalovaciou svorkou každých cca 75cm. 3S dosky je možné kombinovať a tým znížiť na minimum dorezy.


Systém umožňuje  rýchle a jednoduché zhotovenie vencov, múrov, väčších prekladov, okených a dverových prekladov.


Ponúkame 3S dosky s rozmermi:    50 x 25      50 x 50

100 x 25   100 x 50

150 x 25   150 x 50

200 x 25   200 x 50

250 x 25   250 x 50

POSTUP:


1. Uloženie a poviazanie armovania

2. Namazanie 3S dosiek dodaným odformovacím olejom

3. Priloženie 3S dosiek  na múr v požadovanej  výške.

4. Stiahnutie múru šalovacou svorkou

5. Naliať betón, poprípade vibrovať

6. Po 12 hodinách oddebniť, očistiť diely a z dosiek vybrať klince.

Montáž uľahčí nami vypracovaný kladačský plán.